Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 17th, 2012

Bioforsk , the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, has taken an initiative to involve Norwegian micro breweries in a project focusing on the use of domestic ingredients. There will be a meeting next week, I hope to be able to report on the results.

Of course there are traditions going back for centuries, but these have to a large extent died out. Combining the remains of those with modern knowledge og all aspect of the brewing process should open up a a wide range of possibilities.

Bioforsk og flere norske mikrobryggerier med Nøgne Ø i spissen står bak et initiativ om å søke om midler til et forskningsprosjekt der man skal se på bruk av norske råvarer i øl. Det skal avholdes et møte på Sundbytunet i neste uke for å se om det er grunnlag for å gå videre med prosjektet og søke midler fra Norges forskningsråd.

Det er flere norske bryggerier som har tatt i bruk lokale ingredienser som bar, urter og granskudd. Det finnes dessuten levende tradisjoner for egen malting, selv om det er få som driver med det i dag.

Jeg håper det er nok interesse til å gå videre med prosjektet. Jeg tror nok ikke det vil bli så store volumer av dette, men det er likevel et spennende felt å utforske. Lokalt øl kan jo gjerne bety at det er andre ingredienser enn vann som er lokalt produserte.

Skurtresker

Til øl eller fôr?

Read Full Post »